Smittevern og tiltak

Selv om vi nå lever relativt normalt ift.covid-19, ønsker jeg å fortsette med følgende regler hos meg;

 

Ikke har jeg råd og tid til å bli syk selv, men jeg har også et ansvar overfor mine kunder og min familie.

 

Derfor blir følgende regler fortsatt å gjelde;

- Nå som det er både kaldt og vått kan du komme inn å vente, ta spesielt hensyn hvis det oppholder seg andre i lokalet. 

(Timen din er satt opp for akkurat deg og jeg ønsker helst ikke følge av verken venner, familie eller barn inne på behandlingsrommet. Dette er fordi du betaler for tiden, og jeg ønsker å kunne gi kun deg all oppmerksomheten. Jeg trenger også arbeidsro mens jeg jobber)

- Benytt håndsprit når du kommer og når du går og unngå å ta på ting i salongen.

- Følg hoste\nyserutiner og unngå å ta deg selv til ansiktet ved besøk.

- Jeg håndhilser eller klemmer KUN om du ønsker det.

- Det blir alltid benyttet engangsutstyr og kontaktflater desinfiseres etter hver kunde.

- Avbestill eller flytt din time om du ikke føler deg frisk - avbestillingsregler gjelder uansett. 

(Avbestilling og endring av din behandling må skje innen 24 timer før din time eller 48 timer for mandag. Jeg fakturerer 100 % av din behandling for uteblitt, for sen avbestilling eller for sen endring av din time, opptil 1500,- unntaksvis hvor legeerklæring kan fremvises)

- Ved sykdom gjelder 24t feberfri og frisk, men det er ok med restsymptomer ved besøk hos meg.